Framtidens vägval och visioner för offentlig ekonomi

Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i både sysselsättning och skatteunderlag men utmaningarna framöver är stor. Hur kan vi till exempel fortsätta finansiera en välfärd med ett växande behov av skola, vård och omsorg?

Akademikerförbundet SSR:s konferens Ekonomidagarna i Örebro har sedan 1991 varit en självklar mötesplats för ekonomichefer, ekonomer, controllers, omvärldsanalytiker och andra experter. Under två dagar samlas det offentliga Sverige i Örebro för att diskutera en mängd frågeställningar ur olika perspektiv. Det blir både makroekonomiska strömningar och flera högaktuella nedslag av mer detaljerad karaktär i de olika parallella spåren. Du kommer få mycket kunskap och energi där nätverkande och social samvaro också är en viktig del. Konferensen är helt enkelt ett smörgåsbord där du som deltagare får möjligheten att välja dina favoriter bland flera – det finns något för alla! Tillsammans skapar vi en av Sveriges viktigaste mötesplatser för offentlig sektor under två mycket inspirerande dagar i Örebro

Varmt välkommen till Ekonomidagarna i Örebro 2017!

Med vänliga hälsningar
Stefan Broman
Senior Project Manager, Insight Events

Bland talarna 2015:

Är du intresserad av att medverka som sponsor eller utställare på Ekonomidagarna?

Under Ekonomidagarna träffar du ekonomichefer, controllers, ekonomer och andra inom offentliga ekonomifunktioner från hela landet. Tillsammans hittar vi ett marknadsföringspaket som passar er verksamhet. Kontakta oss:

Roland Behrendt
Sales Manager
Direct line: +46 (0)8 58766277
Email: roland.behrendt@insightevents.se